Privacy Statement 

Algemeen
VDL Groep verwelkomt u op deze website en waardeert uw interesse in ons bedrijf en onze producten en diensten. VDL Groep hecht grote waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het van belang om u te informeren hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die bezoekers van de website van VDL Groep B.V. of van haar dochterbedrijven achterlaten. Omwille van transparantie hebben wij in dit privacy beleid omschreven wat wij doen met deze gegevens.

Soorten persoonsgegevens
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

(Zakelijke) persoonsgegevens
De persoonsgegevens die worden verwerkt door VDL Groep via de website betreffen uw contactgegevens zoals een naam, telefoonnummer en e-mailadres, een zoekopdracht die u invoert of een vraag die u stelt in het invulformulier.

Wij willen u er graag op wijzen dat ook indien u als zakelijke klant de website bezoekt, wij deze gegevens als (indirecte) persoonsgegevens beschouwen en we dus uw privacy waarborgen.

Doel voor verwerking van (zakelijke) persoonsgegevens
Gegevens die u via de website verstrekt aan VDL Groep, worden door ons verwerkt voor algemene zakelijke doeleinden zoals het verstrekken van informatie over bepaalde producten en diensten. Met de opgeslagen persoonsgegevens kunnen wij dan contact met u opnemen. Uw gegevens kunnen tevens gebruikt worden voor het versturen van digitale nieuwsbrieven, voor zover u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Informatie voor sollicitanten
Deze  website is bedoeld als sollicitatiekanaal waar vacatures worden getoond. Via de website verwerken wij geüploade cv’s en motivatiebrieven.

Daarnaast kunt u via de functies ‘Vacatures, Werken bij VDL, Stage & opleiding en Contact’ zoeken naar vacatures en ook deze zoekopdrachten kunnen worden opgeslagen en gekoppeld aan bijvoorbeeld uw IP-adres en klikgedrag, evenals de informatie die een websitebezoeker uploadt of invult op de website. Deze informatie onttrekken wij vaak direct via uw bezoek met zogenoemde cookies. Meer informatie hierover vindt u in de cookie verklaring.

Daarnaast vragen wij bij een sollicitatie om uw geboortedatum, dit zodat wij alle gegevens in het systeem kunnen ontdubbelen en u op de juiste wijze in ons systeem kunnen vermelden.

Onder onze verwerkingsactiviteiten vallen in ieder geval het versturen van de persoonsgegevens binnen VDL Groep. De gegevens die u als sollicitant aanlevert, kunnen worden gedeeld met andere VDL-bedrijven. De gegevens die we ontvangen worden niet gedeeld met externe partijen.

Op onze website zijn op verscheidene plaatsen buttons te vinden die toegang verschaffen tot kanalen voor sociale media. Indien u gebruikmaakt van deze sociale media-buttons dan geldt het privacy statement van de betreffende sociale media en slaan zij uw persoonsgegevens verder op. VDL heeft hier geen invloed op, en neemt geen verantwoording voor, het gebruik van sociale media-buttons op de VDL-website.

Bewaartermijn gegevens sollicitatie
VDL Groep bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Voor persoonsgegevens (CV, werkervaring, opleiding etc.) die wij ontvangen hanteren wij een bewaartermijn van 24 maanden na het laatste betekenisvolle contact indien u niet voor VDL Groep heeft gewerkt. Met een betekenisvol contact bedoelen we, bijvoorbeeld, communicatie tussen ons (ofwel verbaal, ofwel schriftelijk) of situaties waarin u actief deelneemt aan onze (online) diensten. We beschouwen een contact als betekenisvol wanneer u uw bijvoorbeeld bijgewerkte cv via onze website instuurt of wanneer u deelneemt aan een van onze activiteiten. Ook als u met ons communiceert over mogelijke functies, verbaal of schriftelijk, of wanneer u doorklikt op een van onze marketingberichten.

We bewaren uw gegevens 24 maanden, zodat we u in die periode voor eventueel andere vacatures of voor de door VDL Groep georganiseerde evenementen kunnen benaderen. Na 21 maanden vragen we u opnieuw toestemming te geven om de gegevens weer 24 maanden te mogen bewaren. Indien u niet meer benaderd wilt worden kunt u zichzelf op elk moment uitschrijven. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar recruitment@vdl.nl. Uw gegevens worden dan definitief verwijderd.

Onderzoeksdoeleinden
Daarnaast kan VDL wel geanonimiseerde gegevens bewaren voor statistische- en onderzoeksdoeleinden waarbij we contact zoeken met de ingeschreven kandidaat elke 24 maanden.

Verstrekking van uw gegevens
Mocht uw sollicitatie succesvol zijn, dan mag VDL Groep uw persoonsgegevens verwerken voor uw personeelsdossier. Als u persoonlijke informatie heeft verstrekt over derden, bijvoorbeeld personen die u aanbevelen, bevestigt u dat zij u hiervoor toestemming hebben verleend.

Beveiliging
VDL Groep doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, organisatorische en technische maatregelen.

Wijzigingen en meldingen over uw privacy
Indien u vragen of opmerkingen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u contact op te nemen via AVG@vdl.nl. Wij zullen ons uiterste best doen om u te helpen. Als u wenst te reageren op dit privacy beleid of wanneer VDL Groep naar uw mening niet in overeenstemming met dit privacy beleid handelt, vragen we u via AVG@vdl.nl contact met VDL Groep op te nemen. Mochten wij er dan niet uitkomen dan heeft u altijd de mogelijkheid een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Meer over VDL Groep?

Top