Privacy Statement

VDL Groep verwelkomt u op deze website en waardeert uw interesse in ons bedrijf en onze producten en diensten. VDL Groep hecht grote waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het van belang om u te informeren hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Algemeen
Deze Privacy Policy is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die bezoekers van de website van VDL Groep B.V. of van haar dochterbedrijven (hierna: “Website”) achterlaten. Tijdens een bezoek op onze Website kunt u gevraagd worden om uw persoonlijke gegevens te geven. Het is uw keuze om dit wel of niet te doen. Wanneer u uw gegevens achterlaat op de Website, gaat u akkoord met deze Privacy Policy.

Verwerking van persoonsgegevens
Gegevens die u via de Website verstrekt aan VDL Groep, worden door ons verwerkt voor algemene zakelijke doeleinden. Wanneer u informatie aanvraagt of opgeeft via de Website vragen wij om gegevens zoals naam, contactgegevens, etc. Wij verwachten van u dat u ons correcte gegevens verstrekt. VDL Groep verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Indien u via de Website solliciteert op een functie binnen VDL Groep, worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de registratie, de behandeling en de afhandeling van uw sollicitatie. Uw gegevens kunnen tevens gebruikt worden voor het versturen van digitale nieuwsbrieven, voor zover u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Onderdeel van de verwerking is dat uw gegevens kunnen worden doorgezonden naar een of meerdere van de tot VDL Groep behorende ondernemingen, voor zover dit noodzakelijk of relevant is voor de afhandeling van uw verzoek of sollicitatie. Uw toestemming voor deze verwerking is te allen tijde weer in te trekken.

Bewaren van informatie
VDL Groep bewaart en gebruikt uitsluitend gegevens die rechtstreeks aan VDL Groep worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan VDL Groep worden verstrekt.

VDL Groep bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. VDL Groep kan geanonimiseerde gegevens bewaren voor statistische- en onderzoeksdoeleinden. VDL Groep heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of het wijzigen te voorkomen van alle informatie die door u wordt verstrekt.

Bij elk bezoek aan de Website wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de website van herkomst. VDL Groep bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren.

Delen van informatie
VDL Groep zal de door u verstrekte gegevens niet met derden delen, tenzij:
* u hiervoor uw directe en persoonlijke toestemming heeft gegeven;
* de doorgifte van deze gegevens noodzakelijk is in het kader van een tussen u en VDL Groep gesloten overeenkomst
* de doorgifte noodzakelijk is voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u, waarbij deze maatregelen noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Hieronder begrepen een sollicitatie bij VDL Groep dan wel een tot de VDL Groep behorende onderneming;
* VDL Groep dient te voldoen aan een geldig juridisch verzoek, waaronder het dagvaarden of gedagvaard worden, voldoen aan verzoeken van de rechtbank of het opstarten van juridische procedures; of
* VDL Groep van mening is dat u in strijd handelt met de gebruiksvoorschriften op de website. 

Contact
Als u wenst te reageren op deze Privacy Policy of wanneer VDL Groep naar uw mening niet in overeenstemming met deze Privacy Policy handelt, vragen we u contact met VDL Groep op te nemen.

Kun je de vacature die je zoekt niet vinden?

Plaats je CV, of meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt.